Uppdaterade kvalitetsdata - fler diagnoser och nya parametrar

Sidan publicerades 20 januari 2015

RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga utdata från cancervårdens kvalitetsregister på nätet. 

Kvalitetsregistren finns på INCA-databasen som kräver inloggning för att se alla parametrar och göra särskilda utdataprofiler. Genom RCC Syds utdatamodell på nätet görs nyckelparametrar öppet tillgängliga. Resultaten visas i form av piltavlor, diagram eller tabeller. Nya diagnoser - njurcancer, akut leukemi och äggstockscancer- finns nu med. Intentionen är att presentera faktorer som berör flera diagnoser för jämförelse samt faktorer som är viktiga för att erbjuda en god diagnostik och behandling för den aktuella tumörformen. Ta del av resultaten här.