Undervisningsfilm om alarmsymtom vid cancer

Sidan publicerades 20 januari 2015

AKO Skåne - allmänläkarkonsulter - arbetar för samverkan mellan primärvårdens Hälsoval och specialiserad sjukvård. AKO Skåne arrangerar fortbildning för allmänläkare och kunskapsstödet inriktas på enhetliga och lättillgängliga riktlinjer för primärvården. Videoteket innehåller filmer, framförallt för allmänläkare.

Nu finns en ny film framtagen som som belyser alarmsymtom vid cancer. Här diskuterar allmänläkaren och AKO-koordinatorn Annika Åkerberg och onkologen Mef Nilbert, chef för Regionalt cancercentrum syd, vilka de vanligast förekommande alarmsymtomen är och varför dessa är av vikt att identifiera. Ungefär hälften av patienter som visar sig ha cancer söker vård för ett alarmsymtom. Bland alla de symtom som kan signalera en bakomliggande tumörsjukdom finns 8 st som har en särskilt hög risk. Filmen diskuterar dessa och innehåller patientfall inom området. Innehållet har tagits fram genom vetenskaplig faktagranskning och är kopplat till den satsning på kortare väntetider i cancervården som regeringen aviserat för 2015-2018.

Se filmen här.