Överenskommelse om satsning på att korta väntetiderna inom cancervården

Sidan publicerades 26 januari 2015

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om att under 2015 genomföra första steget i en fyraårig satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården.

Överenskommelsen omfattar totalt 444,5 miljoner kronor. Det mesta utgörs av stimulansmedel till landstingen, och ska användas till att införa ett enhetligt system med standardiserade vårdförlopp.

De standardiserade vårdförloppen ska i första hand förkorta vårdförloppet mellan då välgrundad misstanke om cancer föreligger till start av första behandling.

- Detta är glädjande, både för patienter och profession! Erfarenheterna från Danmark o Norge är positiva - vi är glada för att få samma möjlighet i Sverige. Nu skall de fem första processerna sjösättas samtidigt som vi tar fram underlag för 10 nya diagnoser. Koordinerade undersökningar istället för sekventiella beställningar är en av nyheterna, till stor del handlar det om förbokade tider istället för prioriteringar, säger chef för RCC Syd Mef Nilbert.

Under 2015 ska standardiserade vårdförlopp till att börja med införas för:

  • Akut myeloisk leukemi (blodcancer)
  • Huvud-halscancer
  • Matstrupe
  • Prostatacancer
  • Cancer i urinblåsa och urinvägar
  • Standardiserade vårdförlopp ska utvecklas för 10 ytterligare diagnoser under 2015.