Hälsoekonomisk bedömning av Regional Cancerplan

Sidan publicerades 14 januari 2015

Södra regionvårdsnämnden beslutade i oktober 2014 att godkänna RCC Syds regionala cancerplan för södra sjukvårdsregionen 2015-2018. 

Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, i uppdrag att göra en hälsoekonomisk bedömning av den regionala cancerplanen. Syftet med projektet har varit att bedöma organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av några åtgärder eller nyckeinsatser som har stor betydelse för patienter som anges i den regionala cancerplanen. De valda åtgärderna är multidisciplinär teriapikonferens samt kontaktsjuksköterska.

Ta del av rapporten här: Hälsoekonomisk bedömning av Regional Cancerplan (pdf)