26
JAN
2015

Syd

Överenskommelse om satsning på att korta väntetiderna inom cancervården

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om att under 2015 genomföra första steget i en fyraårig satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården.


20
JAN
2015

Syd

Uppdaterade kvalitetsdata - fler diagnoser och nya parametrar

RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga utdata från cancervårdens kvalitetsregister på nätet. 

Syd

Undervisningsfilm om alarmsymtom vid cancer

AKO Skåne - allmänläkarkonsulter - arbetar för samverkan mellan primärvårdens Hälsoval och specialiserad sjukvård. AKO Skåne arrangerar fortbildning för allmänläkare och kunskapsstödet inriktas på enhetliga och lättillgängliga riktlinjer för primärvården. Videoteket innehåller filmer, framförallt för allmänläkare.


14
JAN
2015

Syd

Höjd åldersgräns för screening av livmoderhalscancer

I Socialstyrelsens rekommendation för screening av livmoderhalscancer höjs den övre åldersgränsen för provtagning från 60 till 64 år. Den största förändringen är dock att vården även bör screena för HPV, humant papillomvirus, som är den främsta orsaken till att kvinnor drabbas av cellförändringar som kan ge livmoderhalscancer.

Syd

Hälsoekonomisk bedömning av Regional Cancerplan

Södra regionvårdsnämnden beslutade i oktober 2014 att godkänna RCC Syds regionala cancerplan för södra sjukvårdsregionen 2015-2018. 


13
JAN
2015

Syd

Operationer vid peniscancer koncentreras till Örebro och Malmö

Från och med 1 januari 2015 utförs kirurgi i kurativt syfte vid peniscancer vid två sjukhus i landet, Skånes universitetssjukhus i Malmö och Universitetssjukhuset i Örebro.

Syd

Nytt temaområde på 1177 om nya patientlagen

1177 har ett helt nytt temaområde - ”Tema – Patientlagen” som innehåller samlad information om den nya patientlagen. Denna information kommer fortlöpande att kompletteras under våren med filmer och med översättningar till andra språk.