Världscancerdagen 4 februari

Sidan publicerades 4 februari 2015

Den 4 februari är det Världscancerdagen, en dag som uppmärksammar kampen mot cancer internationellt. Mef Nilbert, Verksamhetschef på RCC Syd, berättar om hur hon ser på utmaningar och möjligheter i cancervården och –forskningen i världen och i Sydsverige.

Om vi börjar med cancerforskningen, vilka särskilda framgångar ser du?

När det gäller diagnostik har forskningen visat på vikten av att få en säkrare bild av tumören för att välja rätt behandling. Det handlar om bättre metoder för att avbilda tumörer, till exempel tredimensionellt, och att kartlägga alla genetiska förändringar i en tumör för att välja rätt behandling. Verktygen finns, men vi har inte riktigt öppnat verktygslådan tycker jag.

När det gäller behandling är immunterapi ett helt nytt koncept där man genom att påverka immunsystemet får tumörer att krympa. Mest framgångsrikt är detta ännu vid hudtumören malignt melanom, men det kan definitivt bli viktigt vid många fler cancerformer.

Vilka är de stora utmaningarna för cancervården just nu, internationellt och i Sydsverige?

Det finns många utmaningar. Ur ett internationellt perspektiv är den största det kraftigt ökande antalet personer som drabbas av cancer låg- och medelinkomstländer. Att hjälpa dessa människor till en effektiv cancervård eller ens till god smärtlindring är svårt. Man räknar med att cancerbehandling i Afrika söder om Sahara endast får kosta drygt 15 kronor om dagen. Hur skall man klara detta?

I Sydsverige skulle jag vilja lyfta fram kortare tid från misstanke om cancer till behandlingsstart och betydelsen av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet minskar risken för många cancersjukdomar, men också hos personer som drabbats av cancer tycks fysisk aktivitet inverka positivt på prognosen.

Vad vill du lyfta för Södra sjukvårdsregionen 2015?

Vad gäller cancervården vill jag uppmärksamma snabbare behandlingsstart vid cancer tack vare statens satsning "Varje dag räknas". Detta är väldigt positivt, samtidigt som det är en enorm utmaning att klara logistiken och hitta kraft att förändra i en cancervård som redan idag är ansträngd.

För forskningen gäller det nu att koppla ihop alla data kring en tumör och en patient. Idag sitter olika forskargrupper med olika pusselbitar - det krävs nytänkande och möjlighet till att samla stora datamängder för att få en helhetsbild. Det skulle samlat ge alla så mycket mer om vi kunde få en samlad bild - jag tror vi skulle se nya sammanhang som kan leda till nydanande diagnostik och behandling.

--------------------------------------------------------------------------------

Om Världscancerdagen 2015

Varje år dör 8,2 miljoner människor i världen av cancer, vilket gör cancer till en av de vanligaste dödsorsakerna. Cancer som dödsorsak ökar internationellt och år 2030 beräknas 13,1 miljoner dö i någon cancerform. Världscancerdagen är en kampanj som drivs av medlemsorganisationen Union for International Cancer Control (UICC), där bland andra FN och WHO är medlemmar, och har som ambition att genom information till individer, samhällen och regeringar hjälpa till att bekämpa cancer.

2015 uppmärksammas särskilt dessa fyra områden:

  • Hälsosam livsstil
  • Tidig upptäckt
  • Behandling för alla
  • Maximera livskvalitet

Läs mer på http://www.worldcancerday.org/