RCC Syds årsredovisning för 2014 klar

Sidan publicerades 12 februari 2015

Nu är RCC Syds årsredovisning för 2014 klar. Under 2014 har RCC Syd utvecklats samtidigt som verksamhetsdialoger och projektleverans har tagit fart. 

Under året har RCC Syd bl.a. arbetat med framtagande och beslut av den regionala cancerplanen samt beskrivit prioriterade insatser i processarbetet, knutit ett patient- och närståenderåd till verksamheten, registrerat ca 13 000 nya cancerfall i södra sjukvårdsregionen, monitorerat kvalitetsdata i cancervårdens ca 30 kvalitetsregister, genomfört kvalitetsdatadialoger i samtliga patientprocesser och med landsting och regioner, tagit fram ett evidensbaserat informationsmaterial om alarmsymtom, lanserat flera nya nationella vårdprogram och kommunicerat verksamhetens resultat genom populärvetenskapliga artiklar, nyheter och pressmeddelanden.

Ta del av hela årsrapporten här: RCC Syd årsredovisning 2014.pdf