Kommande vårdförlopp i cancervården

Sidan publicerades 5 februari 2015

Under 2015 införs de fem första standardiserade vårdförloppen i cancervården. De fem pilotförloppen är klara och införandearbetet i landstingen har startat. Samtidigt påbörjas nu utvecklingen av de tio kommande vårdförloppen.

I överenskommelsen mellan regeringen och SKL om den nationella satsningen på kortare väntetider i cancervården ingår att under 2015 utveckla standardiserade vårdförlopp för minst tio ytterligare diagnoser.

För att nå det antalet har Regionala cancercentrum i samverkan beslutat att påbörja arbetet för nedanstående tretton cancerdiagnoser.

 • Bröstcancer
 • Bukspottkörtelcancer
 • Cancer i galla och gallvägar
 • Cancer utan känd primärtumör (CUP)
 • Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom
 • Hjärntumörer
 • Levercancer
 • Lungcancer
 • Lymfom
 • Malignt melanom
 • Myelom
 • Tjock-och ändtarmscancer
 • Äggstockscancer

Framtagandet av vårdförloppen kommer att ske med hjälp av nationella vårdprogramgrupper, förutom när det gäller allvarliga diffusa symtom, där en särskild arbetsgrupp ska startas.