27
FEB
2015

Syd

Stor effekt av HPV-kampanj i Skåne

På fyra timmar vaccinerade sig dubbelt så många unga kvinnor i Skåne som under hela 2013. Genom att göra det enkelt att vaccinera sig och erbjuda en helt ny åldergrupp kostnadsfri vaccination, har mer än 11 000 unga kvinnor minskat risken att drabbas av livmoderhalscancer.


24
FEB
2015

Syd

Ett rökfritt Sverige – mer än bara en utopi!

- Regeringens utspel i veckan om utökat rökförbud visar att den nu är villig att ta den nationella cancerstrategin på allvar. Det är glädjande att regeringen lyfter upp det preventiva arbetet i strategin och tydligt kopplar ihop samhällets tobaksnorm med cancer.

Syd

Både ris och ros till RCC och landstingen i Socialstyrelsens uppföljning

Ett regionalt cancercentrum uppfyller helt kriterierna för andra årets verksamhet. Allt fler konkreta resultat går att se och förtroendet för RCC i regionerna är högt. Men samverkan med sjukhusledningar och verksamhetschefer är fortsatt en utmaning och det saknas ibland politiska beslut för de planer RCC tar fram. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin rapport över 2014 års uppföljning av RCC.

Samverkan

Både ris och ros till RCC och landstingen i Socialstyrelsens uppföljning

Ett regionalt cancercentrum uppfyller helt kriterierna för andra årets verksamhet. Allt fler konkreta resultat går att se och förtroendet för RCC i regionerna är högt. Men samverkan med sjukhusledningar och verksamhetschefer är fortsatt en utmaning och det saknas ibland politiska beslut för de planer RCC tar fram. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin rapport över 2014 års uppföljning av RCC.


12
FEB
2015

Syd

RCC Syds årsredovisning för 2014 klar

Nu är RCC Syds årsredovisning för 2014 klar. Under 2014 har RCC Syd utvecklats samtidigt som verksamhetsdialoger och projektleverans har tagit fart. 


10
FEB
2015

Syd

Kalender som uppmärksammar cancerdiagnoser: Barncancer

Under ett år uppmärksammas olika cancerdiagnoser både nationellt och internationellt, antingen under en dag eller under en hel månad. RCC Syd har tagit fram en kalender som synliggör vilken diagnos som uppmärksammas och publicerar i anslutning till givet datum en artikel som belyser diagnosen på något sätt. 

Syd

Varje dag räknas

Fullt hus vid informationsdag om kortare väntetider i cancervården.


6
FEB
2015

Samverkan

Förändrad inloggning INCA

Inloggningen på INCA förändrad i samband med systemuppgradering vecka 47, 2014. 


5
FEB
2015

Syd

Kommande vårdförlopp i cancervården

Under 2015 införs de fem första standardiserade vårdförloppen i cancervården. De fem pilotförloppen är klara och införandearbetet i landstingen har startat. Samtidigt påbörjas nu utvecklingen av de tio kommande vårdförloppen.


4
FEB
2015

Syd

Världscancerdagen 4 februari

Den 4 februari är det Världscancerdagen, en dag som uppmärksammar kampen mot cancer internationellt. Mef Nilbert, Verksamhetschef på RCC Syd, berättar om hur hon ser på utmaningar och möjligheter i cancervården och –forskningen i världen och i Sydsverige.