Kortversioner av standardiserade vårdförlopp ska stödja primärvården

Sidan publicerades 17 april 2015

Nu finns kortversioner av de första fem standardiserade vårdförloppen, som riktar sig till primärvården. Kortversionerna ska underlätta för primärvårdens medarbetare att utreda och remittera patienter med misstänkt cancer.

Kortversionerna har tagits fram på begäran av primärvården. De är utformade för att stödja medarbetarna i mötet med patienter som har symtom som ger misstanke om cancer. Dokumenten är diagnosspecifika och innehåller information om:

  • alamsymtom
  • undersökningar som i vissa fall kan göras omedelbart
  • kriterier för välgrundad misstanke om cancer
  • vem som kan fastställa välgrundad misstanke om cancer (primärvården eller specialistvården)
  • vad remiss till specialistvård ska innehålla
  • vad patienten ska informeras om vid remittering.

Utformningen är mycket enkel och innehåller minsta möjliga information. Tanken är att de ska kunna arbetas in i landstingens egna informations- och stödsystem som nås av primärvården och som även används för att andra typer av kunskapsstöd.

Kortversionerna finns publicerade i PDF-format och som wordfiler.