60 000 nya fall av cancer

Sidan publicerades 28 april 2015

Den årliga cancerfondsrapporten finns ute nu. 

Den belyser i korthet:

  • För första gången har vi i Sverige passerat 60 000 nya cancerfall under ett år. Totalt lever nära en halv miljon människor i Sverige som någon gång fått en cancerdiagnos. Vanligast är prostata- och bröstcancer.
  • Cancer i urinblåsa och urinvägar är en cancerform som ökar och är nu den tredje vanligaste för män.
  • Offensiva beslut i kampen mot tobaksrökning - Sverige är nu ett av flera länder som har ett slutdatum för tobaksrökning.
  • Fysisk aktivitet minskar risken för cancer – men barn rör sig allt mindre
  • Kortare väntetider – genombrott för de regionala cancercentrumen (införande av SVF) som sätter ett tydligt avtryck i arbetet för en bättre cancervård.
  • Kontaktsjuksköterskorna räcker inte till

m.m.

Ta del av hela cancerfondsrapporten här.