Att leda med kunskap

Efter sex års arbete med cancerstrategin har nu RCC samlat erfarenheter och lärdomar i skriften” Att leda med kunskap”.

tre exemplar av Att leda med kunskapDe senaste årens satsningar på nationella cancerstrategin och regionala cancercentrum har satt fart på utvecklingen i svensk cancervård.

Den nuvarande satsningen på kortare väntetider pågår för fullt och är tänkt att fortsätta så till och med 2018. Men aktuella utredningar och andra skeenden i hälso- och sjukvårdssverige gör det angeläget att börja diskutera RCCs fortsatta uppdrag och framtid redan nu.

En diskussion som involverar staten, landstingen, regioner, sjukvårdsregioner, RCC och SKL behöver inledas, så att en fortsättning på den gemensamma strategin för dagens och morgondagens utmaningar inom cancervården kan mejslas fram.

RCC i samverkan insåg för en tid sedan att det inför en sådan diskussion vore bra att försöka samla de erfarenheter och lärdomar RCC gjort under de sex år de varit verksamma, att försöka ge en mer sammanfattande och övergripande bild än den som återges i Socialstyrelsens årliga uppföljningar.

Resultatet av dessa försök finns nu samlat i skriften Att leda med kunskap – erfarenheter från sex år med regionala cancercentrum och nationella cancerstrategin.

Innehållet bygger bland annat på ett antal intervjuer som frilansjournalisten Micke Jaresand genomförde på RCC i samverkans uppdrag under våren och sommaren 2015, kompletterat med material skrivet av RCC-cheferna samt ordförande i Samverkansgruppen.

Läs och ladda ner Att leda med kunskap (pdf)