Temadag palliativ vård

En dag för kontaktsjuksköterskan samt övriga i teamet som arbetar i mötet med patient och närstående

Tid: 20 maj

Plats: Hörsalen, Medicon Village i Lund

Den 20maj 2016 arrangerar RCC Syd i samarbete med Palliativt utvecklingscentrum temadag om palliativ vård.

Målgrupp: Patientprocessteam i Södra sjukvårdsregionen

Plats: Medicon Village i Lund. Hörsalen
Tid: 09.30-16.00. Kaffe bjuds från kl. 09.00.

Lunch och em. fika inkl. Anmälan är bindande.

Mer information och anmälan