Temadag för Cancerrehabilitering i primärvården

En fortbildningsdag med fokus på cancerrehabilitering samt senaste nytt om nationella satsningen för att korta väntetiderna i cancervården, "Varje Dag Räknas". Godkänd för målrelaterad ersättning!

Tid: 5 april

Plats: SUS, Jan Waldenströms Gata 5, Malmö

Målgrupp: Alla yrkesgrupper inom primärvården som möter patienter med cancerdiagnos, särskilt fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Mer information och anmälan