Registerdagarna

Den 17-18 september arrangerar vi (Regionalt cancercentrum syd) kvalitetsregisterdagar tillsammans med Registercentrum Syd.

Tid: 17 september - 18 september

Plats: Lund, Grand hotel