Processarbete i cancervården - sammanfattning 2015 och planering 2016

RCC Syds regionala och lokala patientprocessledare, cancersamordnare, patient- och närståenderåd, samordnande kontaktsjuksköterskor samt linjechefer
hälsas välkomna.

Tid: 2 december

Plats: Lund, Medicon Village