Internat för koordinatorer, södra sjukvårdsregionen

Övergripande tema för dagarna är:

Tid: 8 oktober - 9 oktober

Plats: Hässleholm

  • Skapa nätverk i syfte att främja och skapa kontaktytor koordinatorerna emellan, över och inom landsting/region.
  • Att tydliggöra patientens väg mellan landsting/region inom Standardiserade vårdförlopp.

Plats: Hotell Statt i Hässleholm
Datum: 8-9 oktober 2015
Tid: 8/10 kl. 09.00 - 9/9 kl. 15.00

Läs mer