Informationsträff och kick-off för Standardiserade Vårdförlopp

Under den första delen av 2016 kommer fem nya cancerprocesser inkluderas av den nationella satsningen ”Varje dag räknas! -en nationell satsning för kortare väntetider i cancervården”. Bröstcancer, kolorektalcancer, lungcancer, lymfom och okänd primärtumör (CUP). Som ett led i detta bjuder Region Skåne och RCC Syd in till kick-off.


Tid: 13 november

Plats: Medicon Village, Lund

Datum: 13/11 2015
Tid: 13.00 -16.00
Plats: Hörsalen, Medicon Village, Lund

Läs mer här