Informationsseminarium om kortare väntetider i cancervården

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) bjuder i samarbete med vårt Patient- och närståenderåd in till ett informationsseminarium om kortare väntetider i cancervården, standardiserade vårdförlopp (SVF).

Tid: 8 mars

Plats: Medicon Village, Lund