Gyncancerdagen 2016

Välkommen till Gyncancerdagen 2016 i Malmö den 21 april. Gyncancerdagen belyser nyheter inom både cancerprevention och cancerbehandling. Fri entré. Seminariet är öppet för alla!

Tid: 21 april

Plats: Jubileumsaulan på SUS, Malmö

Målet med Gyncancerdagen är att sprida kunskap om vikten av prevention. Det kan handla om att gå på de provtagningar man kallas till, att vaccinera sina barn och att sköta sin kropp. Genom Gyncancerdagen vill vi även sprida kunskap om dagens behandlingar för de som drabbats, samt inge hopp och erbjuda kunskap om hur man själv kan bidra.  

information om och anmälan till gyncancerdagen i Malmö