Erfarenhetsutbyte kortare väntetider i cancervården

Gemensam dag för erfarenhetsutbyte i arbetet med
införandet av den nationella satsningen Standardiserade Vårdförlopp (SVF)

Tid: 17 februari

Plats: Baravägen 1, Lund

Syftet med dagen är att byta erfarenheter och kunskap i arbetet med kortare väntetider i cancervården och standardiserade vårdförlopp (SVF).

Målgrupp är cancerprocess-team i Södra sjukvårdsregionen som arbetar med införandet av kortare väntetider i cancervården och SVF.

Teamen kommer att redovisa erfarenheter i arbetet, beskriva goda exempel och svårigheter för att lära av varandra.

Mer information finns på Vårdgivarwebben