En dag för kontaktsjuksköterskor och teamen runt cancerpatienten

Den 5 november fokuserar RCC Syd på barn som anhöriga. Föreläsare från Nationellt kompetenscentrum anhörig, Kunskapscentrum för barnhälsovård Region Skåne, region Halland och Kronoberg, landstinget Blekinge samt föreläsare från socialtjänst kommer att delta och dela med sig av information, kunskap och hur de arbetar med barn som anhöriga. Under dagen kommer föreläsare och andra inbjudna aktörer med anknytning till barn att vara på plats och det finns möjlighet att mingla för att dela erfarenheter och ta del av information.

Tid: 5 november 09:00 - 16:00

Plats: Hörsalen, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund