Kalender för RCC Syd

RCC Syds kalender uppdateras regelbundet. Välkommen att kontakta oss om du har en händelse du vill inkludera i kalendern.

5
MAJ
2020

Samverkan

Utbildning för inrapportörer vid urologkliniker till NPCR

Tid: 5 maj 2020 09:00 - 11:30
Plats: Videomöte

Den fysiska utbildningsträffen för inrapportörer till Nationella prostatacancerregistret (NPCR), som skulle ägt rum 4-5 maj i Uppsala, är inställt på grund av restriktioner i och med coronaviruset. Däremot anordnas ett videomöte den 5 maj istället.


7
MAJ
2020

Samverkan

Hur klarar vi cancervården under pandemin? – Om rekommendationer kring avvikelser och prioritering

Tid: 7 maj 2020 15:00 - 16:00
Plats: Webbinarium, livesändning och on demand i efterhand

Covid-19-pandemin kan tvinga fram behovet av avsteg från gällande rekommendationer. Tillsammans med ordförande för sex nationella vårdprogram diskuterade vi tillfälliga avsteg och prioriteringar som kan bli nödvändiga inom respektive diagnosområde.


19
MAJ
2020

Samverkan

Patientkontakt utan närkontakt – om de känsliga patient- och närståendesamtalen under pandemin

Tid: 19 maj 2020 15:00 - 16:00
Plats: Webbinarium, livesändning och on demand i efterhand

Känsliga samtal är en nödvändig del vid olika skeden under en cancerpatients sjukdomsförlopp. De hålls så gott som alltid i ett fysiskt möte och helst med en närstående närvarande. Men hur gör man när alla måste hålla fysisk distans? Det diskuterade vi tillsammans med personer med lång erfarenhet av samtal inom cancer- och palliativ vård och som dagligen konfronterar den nya situationen i svensk cancervård.


28
MAJ
2020

Samverkan

Cancer and Covid-19: current and future challenges

Tid: 28 maj 2020
Plats: Webinar

The European Commission is holding a free webinar on Cancer and Covid-19.