Kalender för RCC Syd

RCC Syds kalender uppdateras regelbundet. Välkommen att kontakta oss om du har en händelse du vill inkludera i kalendern.

17
APR
2019

Syd

Uppföljning av workshop om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Tid: 17 april 2019
Plats: Kristianstad

Under 2018 genomfördes workshop om funktionella besvär efter behandling för cancer i bäckenet. Syftet med workshopen var att • informera om kunskapsunderlaget ”Vägledning i bäckencancerrehabiltering” • synliggöra lokala och regionala rehabkompetenser • främja utvecklingen av nya lokala nätverk över klinikgränserna


23
APR
2019

Syd

Grundkurs i GCP

Tid: 23 april 2019
Plats: Stadshotellet, Hässleholm

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd en grundkurs i GCP för läkare och sköterskor inom cancervården. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier. Kursen kräver inga förkunskaper.


25
APR
2019

Syd

Temadag för kontaktsjuksköterskor

Tid: 25 april 2019
Plats: Medicon Village, Lund

Välkommen till utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor med flera den 25 april 2019!