Patientens självklara roll i framtidens forskning

Hur kan patienter bli mer involverade i cancerforskning, vad behöver man som patient för att samverka på ett bra sätt inom forskningen och varför är det så viktigt? Välkommen till en spännande kväll om patientens roll i cancerforskning!

Tid: 8 februari 17:30 - 19:00

Plats: Digitalt via Teams

Webinaret arrangeras av Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre och riktar sig till patienter och närstående, patientföreningar, forskare inom cancer samt andra intresserade aktörer inom cancerforskning. Under kvällen får du ta del av information om den nya patientutbildningen i Läkemedels- och medicinskteknisk forskning, samt exempel på olika slags cancerforskning och hur man kan bli involverad i forskargrupper.
Kvällen avslutas med en paneldebatt där ni kan ställa frågor till kvällens föreläsare. Moderator är Anna-Maria Larsson från RCC Syd.

Program

17.30 - 17.40 - ”Patientperspektivet i forskning”, Elisabeth Lewander, Patient- och närståenderådet vid RCC Syd

17.40 - 17.50 - ”Pågående studier med nya läkemedel vid Skånes Universitetssjukhus”, Mats Jerkeman, Professor, Skånes universitetssjukhus (SUS) & Lunds universitet (LU) 

17.50 - 18.00 - ”Varför är det viktigt med patientsamverkan inom forskning?”, Marlene Malmström, Docent, Skånes universitetssjukhus (SUS) & Lunds universitet (LU)

18.00 - 18.20 - ”Utbildning om forskning och utveckling av läkemedel och medicinteknik - EUPATI Sverige”, Ola Cornelius, Utbildningsansvarig, EUPATI Sverige

18.20 - 18.40 - ”Hur lyckas man med patientsamverkan inom forskning?”, Pernilla Lagergren, Professor & Kalle Mälberg, Doktorand, Karolinska Institutet (KI)

18.40 - 19.00 . Paneldebatt: ”Hur stärker vi patientsamverkan inom cancerforskningen?”, Anna-Maria Larsson, Medicinsk rådgivare, RCC Syd

 

Läs mer och anmäl dig här

Anmälan stänger 6 februari kl. 15.00