Processmöte Flädie

Patientprocessledare, cancersamordnare och patient-och närståenderådet samlas för att diskutera frågor som berör cancervården i södra sjukvårdsregionen

Tid: 8 september

Plats: Flädie mat- och vingård