Utbildningsdagar i barnpalliation

Utbildningen riktar sig till all vårdpersonal i södra sjukvårdsregionen som arbetar med barn som har livshotande och livsbegränsande sjukdom. Målet är att bland annat ge en översikt över begrepp och definitioner, principer för farmakologisk och icke-farmakologisk smärtbehandling, familjeperspektiv, döendeprocess och död, teamarbete, personalvård och etiska utmaningar. Föreläsningarna arrangeras av Konsultteamet för palliativ vård av barn och unga i Södra sjukvårdsregionen.

Tid: 19 oktober - 20 oktober

Plats: Landskrona

Under två dagar erbjuds deltagarna föreläsningar, gruppdiskussioner och tid för reflektion. Föreläsningarna kommer att hållas av konsultteamets medlemmar samt bland andra Anders Castor (barnonkolog och klinisk etiker) och Annika Bjurö (överläkare palliativ vård). Utbildningsdagarna i barnpalliation är en bra möjlighet för deltagarna att få en uppdatering om de senaste rönen och ett tillfälle att utbyta erfarenheter med andra som arbetar inom samma område.

Mer information och anmälan