Optimerad och jämlik cancervård – digitalt möte 26 oktober 2023

Ett möte för chefer, patientprocessledare, patientföreträdare och cancersamordnare för utveckling av cancervården inom Södra sjukvårdsregionen.

Tid: 26 oktober 13:00 - 16:30

Plats: Distans

RCC Syd har sedan 2018 arrangerat möten på temat ”Optimerad och jämlik cancervård”, tänkta som forum för dialog om hur vi tillsammans kan utveckla cancervården inom Södra sjukvårdsregionen.

Mötet denna gång kommer att innehålla presentationer och gruppdiskussioner inom följande två fokusområden:

  • Datadriven verksamhetsutveckling
  • Utveckling av patientprocessarbetet – hur gör ni, hur gör vi?

Läs mer och anmäl dig