Kvalitetsregisterdag i Södra sjukvårdsregionen

Tid: 6 oktober

Plats: Hotell Statt Hässleholm

Ur programmet:

  • Hur kvalitetsregister kan användas för att följa upp och utveckla vården
  • Kvalitetsregistrens roll i nationell kunskapsstyrning
  • Informationsförsörjning av kvalitetsregister

Dag och tid

6 oktober kl 10.00-15.45 (fika serveras från kl 9.30)

Plats

Hotell Statt Hässleholm

Arrangör

Sjukvårdsregional samverkansgrupp (RSG) för kvalitetsregister

 

Läs mer och anmäl dig