Cancerrehabilitering i Primärvård är en möjlighet - Men hur ska det bli verkstad?

Rehabilitering är en viktig del av vården som ibland saknas efter en cancerdiagnos. Vi vet att biverkningar kan minskas och att livskvalitet kan förbättras, men hur ska vi bli bättre på att möta de behov som finns?

Tid: 2 oktober 09:30 - 14:30

Plats: Lokal Lindö på CSK

RCC Syd inbjuder till ett möte för kontaktsjuksköterskor, behandlingssjuksköterskor, regionala och lokala patientprocessledare med processteam, företrädare för patient- och närståenderåd samt rehabiliteringspersonal från offentlig och privat primärvård, chefer och professionsföreträdare vårdcentral och rehabilitering. För specialistvården på sjukhusen är det viktigt att minst två personer från mottagning/enhet deltar för att i slutet av dagen formulera ett första steg för den egna enheten.
Det finns tydliga riktlinjer för hur rehabiliteringsbehov ska bedömas och evidensbaserad kunskap om åtgärder.

Syftet med denna workshop är att ska vi komma fram till konkreta förslag på hur det kan fungera på din arbetsplats. Vad kan vi tillsammans åstadkomma för att ge patienterna med cancer den rehabilitering som de behöver?

Program

9.00 - 9.15 Registrering och kaffe
9.15 - 9.45 Bakgrund och introduktion
Presentation av styrande dokument och ansvarsfördelning.
10.00 –12.00 Workshop
World café. Arbeta i grupper där vi blandar oss; patientrepresentant, primärvård och sjukhusvård.
12.00 –13.00 Lunch ingår
13.00 –14.00 Sammanfattning och avslut

Vi avslutar dagen med att formulera ett konkret första steg per mottagning/processteam att börja med.

Datum: måndag 2 oktober 20 23
Tid: 09.30-14.30
Plats: Lokal Lindö på Centralsjukhuset i Kristianstad

Anmäl dig senast den 18 september till Louise.Gamming@skane.se
Ange vid anmälan eventuella matpreferenser.