Kurs i registerforskning

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder har i samverkan med Regionalt Cancercentrum Syd tagit fram en heldagsutbildning i registerforskning för att stimulera till användning av nationella register i klinisk forskning och vårdutveckling. Kursen genomförs digitalt i Microsoft Teams.

Tid: 29 mars

Plats: distans

Mer information och anmälningsformulär finns på Forum söders webbplats