Cancerrehabilitering i Primärvård - Hur ska det bli verkstad?

Rehabilitering är en viktig del av vården som ibland saknas efter en cancerdiagnos. Vi vet att biverkningar kan minskas och att livskvalitet kan förbättras, men hur ska vi bli bättre på att möta de behov som finns?

Tid: 13 november 08:00 - 12:00

Plats: Lund, Kioskgatan 17, Föreläsningssal 4

RCC Syd inbjuder till ett möte för kontaktsjuksköterskor, behandlingssjuksköterskor, regionala och lokala patientprocessledare med processteam, företrädare för patient- och närstående råd samt rehabiliteringspersonal från offentlig och privat primärvård, chefer och professionsföreträdare vårdcentral och rehabilitering. För specialistvården på sjukhusen är det viktigt att minst två personer från mottagning/enhet deltar för att i slutet av dagen formulera ett första steg för den egna enheten.
Det finns tydliga riktlinjer för hur rehabiliteringsbehov ska bedömas och evidensbaserad kunskap om åtgärder. Syftet med denna workshop är att ska vi komma fram till konkreta förslag på hur det kan fungera på din arbetsplats. Vad kan vi tillsammans åstadkomma för att ge patienterna med cancer den rehabilitering som de behöver?

Program

08.00-08.30 Bakgrund och introduktion
Presentation av styrande dokument och ansvarsfördelning.
08.30-10.00 Workshop
World café. Arbeta i grupper där vi blandar oss; patientrepresentant, primärvård och sjukhusvård.
10.00–10.30 Kaffe och Vernissage
10.30-12.00 Sammanfattning och avslut
Vi avslutar dagen med att formulera ett konkret första steg per mottagning/processteam att börja med.
12.00 Lunch för de som föranmält att de önskar stanna för lunch

Datum: Måndag 13 november 2023
Tid: 08.00-12.00
Plats: Lund, Kioskgatan 17, Föreläsningssal 4

Anmäl dig senast den 20 oktober till Louise.Gamming@skane.se
Ange vid anmälan eventuella matpreferenser.