Samtalskurs för kontaktsjuksköterskor

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtalskursen De Nödvändiga Samtalen för kontaktsjuksköterskor i Södra Sjukvårdsregionen.

Tid: 18 april - 19 april

Plats: Lund

Syftet med kursen är att stärka deltagarnas färdigheter att kommunicera med patienter och närstående genom ökad kunskap om människors reaktioner i svåra situationer, konkreta verktyg, upplevelsebaserad samtalsträning samt individuell återkoppling.

Kursen finansieras av RCC Syd och är kostnadsfri för deltagare. Observera att den egna kliniken står för kostnaden vid avbokning senare än två veckor innan kursstart.

Datum: 18 april 2023
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Medicon Village, Lund
Sista anmälningsdag: 7 mars 2023

Datum: 19 april 2023
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Medicon Village, Lund
Sista anmälningsdag: 8 mars 2023

Läs mer