En dags för kontaktsjuksköterskan och teamet runt patienten

Välkommen till en heldag för dig som arbetar med patienter med cancer.

Tid: 27 april

Plats: Medicon Village, Lund