Möte för processledare

RCC Syd välkomnar till en dag för alla regionala patientprocessledare och medlemmar i patient- och närståenderådet inom RCC Syd

Tid: 23 september

Plats: Flädie