Möte för processledare

RCC Syd välkomnar till en dag för alla yrkesgrupper som är engagerade i cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Tid: 23 september

Plats: Flädie