Kvalitetsregisterdag i Södra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionens Samverkansgrupp för kvalitetsregister bjuder in till en kvalitetsregisterdag.

Tid: 28 september 10:00 - 16:00

Plats: Hotell Statt, Hässleholm

Arrangör

Södra sjukvårdsregionens Samverkansgrupp för kvalitetsregister

Program

10.00 – 10.15 Inledning: Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Blekinge
10.15 – 10.40 Forskning med stöd av kvalitetsregister – ett exempel: Scandinavian Obesity Surgery Registry (SoReg)
10.40 – 10.55 Vad vet du om kvalitetsregister? – gemensam frågesport
10.55 – 11.00 Kort paus
11.00 – 11.30 Det här gör vi på Registerservice: John Kling, Socialstyrelsen
11.30 – 12.00 En digital nationell infrastruktur för kvalitetsregister: Rodabe Alavi, E-hälsomyndigheten
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Informationsförsörjning/direktöverföring
13.00 – 13.15 Nationell strategi: Mitko Capanov, NSG strukturerad
vårdinformation
13.15 – 13.40 Pågående projekt inom Cambio Cosmic: Björn Hultgren, SKR
13.45 – 14.10 Direktöverföring i Region Skåne? Richard Hallberg, projektledare
14.10 – 14.30 Diskussion och frågor: moderator Sven Oredsson
14.30 – 15.00 Paus och fika
15.00 – 15.40 Hur kan vi med hjälp av kvalitetsregister följa upp personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och nationella vårdprogram?
15.00 – 15.20 BOA-registret (artros): Thérése Jönsson, registerhållare
15.20 – 15.40 Uppföljning av nationella vårdprogram inom cancerområdet:
Björn Ohlsson, medicinsk chef RCC Syd
15.40 – 16.00 Summering av dagen

Anmälan