Prehabiliteringsdag för teamen

En dag för alla yrkesgrupper som är engagerade i cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Tid: 7 oktober 09:00 - 15:15

Plats: Medicon Village, Lund