Optimerad och jämlik cancervård

Ett regionalt möte om hur vi kan utveckla cancervården inom Södra sjukvårdsregionen. Målgrupperna är chefer, regionala patientprocessledare och hela teamet kring patienten med cancer samt patientföreträdare.

Tid: 27 oktober 13:00 - 16:30

Plats: Teams

RCC Syd har sedan 2018 arrangerat möten på temat ”Optimerad och jämlik cancervård”.  Mötena är tänkta som forum för dialog om hur vi tillsammans kan utveckla cancervården inom Södra sjukvårdsregionen.

Mötet denna gång kommer att innehålla presentationer och gruppdiskussioner inom följande två fokusområden:

  • Hur utvecklar vi processarbetet inom cancerområdet lokalt och sjukvårdsregionalt?
  • Ackreditering av Sus som Comprehensive Cancer Center – vad innebär det för Södra sjukvårdsregionen som helhet?

Detaljerat program och anmälan