Utbildning i registerforskning

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder och RCC Syd anordnar en digital heldagsutbildning i registerforskning.

Tid: 24 november 09:00 - 16:30

Plats: Digital via Teams

Utbildningen syftar till att:

  • Ge övergripande kunskap i registerforskning.
  • Inspirera kring hur registerdata kan
    användas i klinisk forskning och
    vårdutveckling.
  • Genomgång av register tillgängliga för
    klinisk forskning och vårdutveckling.

Målgrupp

Sjukvårdsprofessioner, forskare och
doktorander i Södra sjukvårdsregionen.

Anmäl dig här