Världscancerdagen 4 februari 2022

Populärvetenskapligt event för allmänhet och patienter med cancer.
Arrangörer: LUCC, SUS, RCC Syd

Tid: 4 februari 14:00 - 17:00

Plats: Online

Program

(med reservation för ändringar och uppdateringar)

14.00-14.05           Välkomnande – Mats Jerkeman, moderator

14.05-14.30           Bästa avhandling inom cancerområdet – Leanders pris  - Fábio Fiúza Rosa, Prize winner (ENG)

14.30-15.00           Cancerscreening:  Tjock- och ändtarmsscreening –  Birger Pålsson, Docent & Överläkare och Organiserad prostatacancertestning i Region Skåne - Anna-Carin Börjedahl, Sjuksköterska & Koordinator Prostatacancercentrum Skåne

15.00-15.20           "Skåne University Hospital Cancer Centre" - Lisa Rydén, Professor & Överläkare och Viktoria Sjöström, Projektledare

15.20-15.35           Cellterapier- Mats Jerkeman, Professor & Överläkare

Paus 15 min

15.50-16.05           Ärftlig cancer- Marie Stenmark Askmalm, Överläkare

16.05-16.20           Nära vård och cancer – Anna-Maria Larsson, Onkolog & Medicinsk rådgivare RCC-Syd

16.20-16.45           Fysisk aktivitet och sexuell hälsa vid cancersjukdom, vem har behov av det?- Anna Johnsson, Legitimerad fysioterapeut & Doktor i medicinsk vetenskap och Else-Marie Rasmusson, Auktoriserad sexolog & Licentiat i medicinsk vetenskap

16.45-17.00           Patientperspektiv i cancervården – Nick Lamb, Patientrepresentant, Patient och Närståenderåd (PNR)

Föreläsningarna sker via Zoom

Länk till mer information och anmälan