Immunrelaterade biverkningar vid cancerbehandling

En tvärvetenskaplig kurs om diagnostik och behandling av immunrelaterade biverkningar.

Tid: 27 april 09:00 - 16:30

Plats: Lund

Välkommen till en dag med föreläsningar och patientfall angående utredning, diagnos och behandling av immunrelaterade biverkningar.

Syfte

Immunologiska läkemedel får indikation inom allt fler cancerområden. Biverkningsprofilen skiljer sig från tidigare behandlingsformer och patienterna kan vi möta inom olika vårdformer och discipliner.

Syftet med denna dag är att bygga på kunskaperna hos berörd personal för att ge patienterna en säkrare vård.

Målgrupp

Läkare och sjuksköterskor inom södra sjukvårdsregionen som har kontakt med patienter som behandlas med immunterapi.

 

Läs mer och anmäl dig