Radiologisk workshop kring MRT diagnostik av prostatacancer

Målgrupp för dagen är radiologer som är intresserade av MRT-prostata och sköterskor som skall utföra undersökningar. Deltagande av verksamhetschefer och sektionschefer är önskvärt. De kliniska diskussionerna leds av en urolog.

Tid: 21 september

Plats: Medicon Village, Lund