Workshop för patientföreträdare

Workshop för patientföreträdare i samarbete med RCO Syd

Tid: 3 oktober

Plats: Gamla gästmatsalen, Medicon Village, Lund

Ämnen som kommer att belysas är framför allt utdata och organisation kring nationella kvalitetsregister. Stora delar av dagen kommer att utgöras av gruppdiskussioner eftersom syftet är att lyssna in vad patient och närstående förväntar sig när det gäller innehåll och återkoppling av data från de nationella kvalitetsregistren. Mer information och anmälan.