RCO Syds registerdag 2018

Den 4 oktober kl. 8.30-16.00 anordnas årets registerdag tillsammans med RCO Syd

Tid: 4 oktober

Plats: Lilla aulan, MFC, SUS, Malmö

Ämnen som står på agendan är bland annat Patientperspektiv: Återkoppling från workshop med patient- och närståendeföreträdare, Patientprocessutveckling med stöd av kvalitetsregisterdata samt Socialstyrelsens Registerservice

Eventet, inklusive lunch och fika, är kostnadsfritt. Eventuella kostnader för resor och boende bekostas av deltagarna. 

Datum:       4 oktober

Tid:             09:30–16:00

Plats:         Lilla Aulan, MFC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 1
 

Välkommen med din anmälan senast den 21 september.

Anmälan  görs på följande länk där också program  finns och eventuell ytterligare information om registerdagarna uppdateras