MDK inom radiologin, workshop kring teknisk utbyggnad och samarbetsformer i södra sjukvårdsregionen

MDK, Multidisciplinära konferenser, har varit positiva för lika vård och snabbare utredningar i ett 30-tal cancerförlopp. Resursåtgången är relativt stor och nu vidtar ett arbete att i större omfattning än tidigare optimera arbetet med MDK i södra sjukvårdsregionen.

Tid: 17 oktober

Plats: Hässleholm