Möte för en optimerad och jämlik cancervård

Den 30 november bjuder RCC Syd in till ett möte för chefer och regionala patientprocessledare (RPPL). Syftet är att få till stånd en konstruktiv dialog kring förbättringsåtgärder inom cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Tid: 30 november

Plats: Medicon Village Lund

Datum: fredagen den 30 november

Tid: 10.00-14.30 (kaffe och smörgås serveras från kl. 9.30

Plats: Hörsalen, medicon Village, Lund

Anmälan utgången, mer information här