Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

Utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor.

Tid: 15 november

Plats: Medicon Village, Lund

Regelbunden fysisk aktivitet, goda kostvanor, sparsamt med alkohol och ingen rökning är viktiga hälsofrämjande åtgärder för att minska risken för många sjukdomar, inklusive cancer. Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för att lindra biverkningar av cancerbehandlingen samt för att minska risken för recidiv eller ny tumörsjukdom. Den 15 november kommer en utbildningsdag genomföras för kontaktsjuksköterskor i detta ämne på RCC Syd i Lund.

Information och anmälan