Dialogmöte patientsamverkan

Under våren besökte Regionalt cancercentrum syd patient- och närstående företrädare i Halland, Kronoberg och Blekinge. Nu är det Skånes tur. Välkommen till dialogmöte med Regionalt cancercentrum syd med fokus på information om patientsamverkan, Min vårdplan, vårdprogram för cancerrehabilitering, prevention med mera.

Tid: 7 november

Plats: Elite Hotel Savoy, Malmö