Dialogmöte patientsamverkan

Välkommen till dialogmöte med Regionalt cancercentrum syd med fokus på information om patientsamverkan, Min vårdplan, vårdprogram för cancerrehabilitering, prevention mm.

Tid: 30 maj

Plats: Växjö

Dialogmöten vid tre tillfällen under våren, mer information finns här.