Dialogmöte patientsamverkan

Välkommen till dialogmöte med Regionalt cancercentrum syd med fokus på information om patientsamverkan, Min vårdplan, vårdprogram för cancerrehabilitering, prevention med mera.

Tid: 29 maj

Plats: Halmstad

Tre tillfällen anordnas under våren, mer information hittar du här.